Uw privacy is goud waard!

Je privacy is erg belangrijk voor ons.
Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben.
Hieronder leggen we uit hoe we deze optimaal proberen te beschermen:

De gegevens die we van jou krijgen zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de relevante wetgeving en volledig conform de GDPR (Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens).
Als je gewoon al de website bezoekt kun je al bepaalde gegevens vrijgeven, daarnaast kun je ook contact met ons opnemen of een boeking plaatsen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

In eerste instantie verwerken wij die zelf, om een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen. Hierbij nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om deze zo goed mogelijk te beschermen.
Uiteraard kunnen we dit niet alleen en daarom doen wij beroep op enkele zorgvuldig geselecteerde professionals die volgens GDPR aangeduid worden als verwerkers. Wij doen beroep op volgende categorieën van verwerkers:

  • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden
  • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden (Google)

Op welke basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen.
Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van de nieuwsbrief naar de persoon die hiervoor heeft gekozen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We beloven dat we alleen maar persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam)
  • Contactgegevens (e-mailadres)
  • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres)

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze website bezoekt en in het bijzonder wanneer je ons contactformulier invult.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de website.
Verder kunnen die persoonsgegevens ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

  • Beheer van geschillen
  • Bescherming tegen fraude en overtredingen

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden.
Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren.
De enige cookie die we plaatsen, is er eentje van Google Analytics.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke, want dat mag eigenlijk niet zonder je expliciete toestemming.

Je geeft eigenlijk steeds altijd zelf je persoonsgegevens door aan ons.
We verzamelen ze niet tegen je wil of achter je rug.
Als je ons echter niet voldoende noodzakelijke of onjuiste informatie doorgeeft, kunnen we er niets mee aanvangen en schorten we de verwerking op of annuleren we ze.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Niemand heeft er echt zaken mee dus we gebruiken de gegevens enkel intern.
Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven.
Alle gegevens worden verwijderd zodra we ze niet meer nodig hebben of indien je er zelf om verzoekt.

Laat het ons gewoon weten als je hier vragen bij zou hebben of meer informatie wenst.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Uheeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kan op 2 manieren:

  • door een email te sturen naar info@ama-ti.be
  • Per aangetekende brief naar volgend adres: AmaTi – Elf Juliplein 7 8940 Wervik